Kažkada seniai, o kai kam gal ir nelabai, išmokę skaityti ir pamažu rašyti vos ne kiekvienas turėjome užsirašę kur nors ant sąsiuvinio viršelio ar sugertuko SĖDĖK UŽU KĖDĖS. Kuo gi ypatingas šis sakinys? Tiek skaitydami normaliai, tiek iš dešinės į kairę, perskaitome tą patį. Ir tik gerokai vėliau sužinojome, kad tokie simetriški sakiniai vadinami palindromais. Gal net bandėme surasti daugiau lietuviškų palindromų, tačiau nesėkmingai. Ar tik nebus lietuvių kalba nepalanki palindromams rastis? Vieną sekmadienio rytą aš pakeičiau tokią nuomonę į priešingą: lietuviškų palindromų galima sukurti, o jų nebuvimas teparodo, kad niekas rimtesnio dėmesio tokiems niekams neskyrė. Tokiai nuomonei pagrįsti pateiksiu čia keletą savo sukurtų palindromų pavyzdžių.

KOL EINU ŠUNIE LOK

Tai naujausias mano sugalvotas palindromas. Jis atsirado 2012 sausio 2 dieną. Sėdėdamas namuose prie kompiuterio išgirdau žmonos paraginimą eiti valgyti pietų. Aš, žinoma pasakiau „einu“ ir padariau ką pasakęs. Bet pakeliui į virtuvę žodį EINU perskaičiau iš dešinės: UNIE. Raidės „Š“ trūkumas akivaizdus! Suvalgius pietus, palindromas tarsi pats susidėliojo.

Manau, kad jis geresnis ir tinkamesnis šiandieniniams pradinukams. Todėl stengiuosi jį platinti ir tikiuosi, kad po kelių metų jis išstums seną ir senovišką SĖDĖK UŽU KĖDĖS. Juk čia ir nurodymas nelabai logiškas, ir žodis „užu“ neįprastas. Tad, KOL EINU ŠUNIE LOK!

Reikia pridurti, kad palindromuose ignoruojami skyrybos ženklai, o tarpai paliekami ten, kur jų reikia.

ARGI TEN NE TIGRA

Opel Tigra

Opel Tigra

Besibaigiant 2011-iesiems, kai šventinė ramybė tarsi koks anticiklonas išvaikė darbų rūpesčių debesis, prisiminiau Opel Tigra .  Mažas automobiliukas, bent jau fotografijoje prieš kelis metus patikęs mano žmonai. O aš prisiminiau, nes TIGRA pasirodė perspektyvi palindromo užuomazga. Neužilgo palindromas buvo užbaigtas.

Palindromas toks natūralus, kad jį išgirdęs net neįtartum, jog čia slepiasi kažkas neįprasto.

ATEIK ANAPUS SOFOS SU PANA KIETA

Pirmasis mano palindromas, pažadinęs tikėjimą, kad lietuvių kalba irgi tinka palindromams kurti.

SIMO NAMAS TEN SAVAS NET SAMANOMIS

Iš karto supratau, kad pirmasis palindromas SU PANA nelabai tinkamas pradinukams. Pabandžiau įsivaizduoti senąją „Saulutę“, iš kurios dar gerokai prieš pradėdamas lankyti mokyklą išmokau skaityti, ir prisiminti pirmuosius žodžius. Tarp jų buvo NAMAS. Skaitome iš kito galo: SAMAN… Samanę atmečiau iš karto, o palinksniavęs, pasirinkau SAMANOMIS … SIMO NAMAS. Trūkstamam viduriui visai tiko prekybos centro pavadinimas.

NUTYLA IR ONA NORI ALYTUN

Kai atsirado SIMO NAMAS, pamaniau, kad toks palindromas visai tiktų kolegai Vytautui. Jis gi turi sūnų Simą. Bet… jis turi dar ir dukrą vardu Ona. Mano vaizduotėje tuoj susidėliojo toks siužetas. Perduodu aš palindromą Simui, o po kurio laiko Vytautas man praneša: IR ONA NORI. Bet juk čia palindromas! Gerokai trumpesnis už SIMO NAMĄ, bet vis šis tas. O kai prisiminiau, kad mano močiutė ruošdavosi ALYTUN, palindromas pasiekė visai priimtiną ilgį.

OI RŪTAI ČIA TŪRIO

Artėjant kolegės  Rūtos gimtadieniui, kilo mintis padovanoti jai skirtą palindromą. Nors sakinys atrodo visai paprastas, bet suradau jį nelengvai. Matyt, sudarinėti palindromus pagal užsakymą būtų sudėtinga.